تعقیب قضایی دو تن از متخلفان رسانه‌ای به دستور سرلشكر فیروزآبادی

سیاست داخلی

دو تن از متخلفین رسانه‌ای به دستور سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد كل نیروهای مسلح تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

دفتر ویژه رئیس ستاد كل نیروهای مسلح از تعقیب قضایی دو تن از متخلفان رسانه‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، دو تن از متخلفین رسانه‌ای به دستور سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد كل نیروهای مسلح تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

اطلاعات بیشتر پس از سیر مراحل این دو پرونده بعدا منتشر می‌شود.

کد N525766