سه سوال دیگر از سه وزیر اعلام وصول شد

مجلس

سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت اصرار بر لغو ممیزی در نشر کتاب نیز اعلام وصول شد

یك عضو هیأت رئیسه مجلس سوال3 نفر از نمایندگان مجلس را در باره علت لغو ممیزی در نشر کتاب، عدم نظارت کافی بر شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون و عدم اخذ حقوق حقابه دریاچه هامون اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موارد اعلام وصول سوال نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور را بدین شرح قرائت کرد:

-سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت اصرار بر لغو ممیزی در نشر کتاب

-سوال ملی شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم نظارت کافی بر شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه

-سوال شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس از وزیر امور خارجه درباره وضعیت اخذ حقوق حقابه دریاچه هامون

همچنین براساس این گزارش خسروی نماینده مردم سمنان از سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای بند 100 ماده واحده قانون بودجه سال 90 و همچنین عدم پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی انصراف داد

کد N525699