به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

دو تن از متخلفین رسانه ای تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند

نیروهای مسلح

دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: دو تن از متخلفین رسانه ای به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو تن از متخلفین رسانه ای به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر پس از سیر مراحل این پرونده منتشر خواهد شد.