علوی در تذکر شفاهی:

وزیر جهاد كشاورزی پاسخگوی مطالبات باشند

مجلس

وزیر جهاد کشاورزی باید به وضعیت کشاورزان خسارت دیده از بارندگی اخیر شهر دیوان دره توجه کند و بودجه لازم برای پرداخت خسارت به آنها را تامین کند.

یك نماینده مجلس گفت: وزیر جهاد کشاورزی زمینه پاسخگویی به مطالبات کشاورزان را فراهم کند و به وضعیت کشاورزان آسیب دیده از بارندگی اخیر شهرستان دیوان دره رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسن علوی در  جلسه علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی گفت: وزیر جهاد کشاورزی نسبت به عدم تادیه مطالبات کشاورزان شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیوان دره رسیدگی کند.وزیر جهاد کشاورزی باید به وضعیت کشاورزان خسارت دیده از بارندگی اخیر شهر دیوان دره توجه کند و بودجه لازم برای پرداخت خسارت به آنها را تامین کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: باید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به تعیین تکلیف تبصره 22 ماده 180 و ابلاغ آن به استانها رسیدگی کند و نباید فراموش کرد در این خصوص در بسیاری از دستگاهها مانند وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدامی نشده است.

کد N525690