باهنر:

نگاه مجلس حمایت از تولید است

مجلس

همه به دنبال حمایت از تولید هستیم و باید با ایجاد مشوق‌های لازم به رشد بیشتر مبانی تولید کمک کنیم.

نایب رییس مجلس اظهار داشت:در تبصره 7 ماده 132 لایحه مذکور آمده است که معافیت های مالیاتی از آغاز سال 94 از بیست سال به شش سال کاهش یابد، حال این سوال پیش می‌آید که افرادی که قبل از آغاز سال 94 به دنبال ایجاد واحدهای تولیدی خود بوده‌اند مشمول کدام قانون می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با ارجاع ماده 132 بند 33 این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

محمد رضا باهنر، هم با اشاره به موافقت نمایندگان با ارجاع ماده 132 بند 33 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به کمیسیون اقتصادی گفت: همه به دنبال حمایت از تولید هستیم و باید با ایجاد مشوق‌های لازم به رشد بیشتر مبانی تولید کمک کنیم.

وی افزود: در تبصره 7 ماده 132 لایحه مذکور آمده است که معافیت های مالیاتی از آغاز سال 94 از بیست سال به شش سال کاهش یابد، حال این سوال پیش می‌آید که افرادی که قبل از آغاز سال 94 به دنبال ایجاد واحدهای تولیدی خود بوده‌اند مشمول کدام قانون می‌شوند.

این نماینده مجلس تاكید كرد: تبصره 7 ماده 132 لایحه مذکور به این موضوع اشاره دارد که هر کس تا پایان امسال یعنی آغاز اجرای قانون جدید، پرونده بهره برداری گرفته، معاف از پرداخت مالیات است اما در برنامه پنجم گفته شده هر کسی تا پایان این برنامه موفق به اخذ پروانه شود معاف از پرداخت مالیات است که در این صورت ممکن است عده‌ای کارهای ابتدایی و مقدماتی را شروع کرد و نزدیک به بهره برداری هم رسانده‌اند اما تا پایان 93 نتوانند از آن بهره برداری کنند که در این صورت از مشوق های معافیت مالیاتی بی بهره می شوند.برای رفع ایرادات این چنینی در لایحه مذکور لازم است بررسی مجدد در کمیسیون اقتصادی صورت گیرد.

کد N525675