اخطار رسمی باهنر به نماینده اسدآباد: مگر پشت تریبون به شما توهین شده؟

تسنیم نوشت:

نماینده اسدآباد در اعتراض به اظهارات محمدرضا باهنر برای دقایقی فضای مجلس را متشنج کرد.

پس از وارد شدن مجلس به تذکر‌های شفاهی،‌ بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با صدای بلند خواستار بیان تذکری بود که محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب علی لاریجانی برای ساعاتی ریاست صحن علنی را بر عهده داشت به وی این اجازه را نداد.

در این زمان نعمتی با صدای بلند خواستار بیان تذکر بود.

نعمتی خطاب به باهنر می‌گفت که به من توهین کردید و من باید تذکر دهم که باهنر خطاب به وی اظهار داشت: مگر پشت تریبون به شما توهین شده که نعمتی جواب منفی داد و سپس باهنر خطاب به وی گفت که پس بعدا صحبت می‌کنیم، اما کماکان نماینده اسدآباد با صدای بلند صحبت می‌کرد.

در حالی که نعمتی فریادهای خود را ادامه می‌داد، باهنر خطاب به وی گفت: آقای نعمتی به شما اخطار رسمی می‌دهم که در جایگاه خود بنشینید، اما باز نعمتی اعتراض می‌کرد که در این زمان تعدادی از نمایندگان از جمله نادر قاضی‌پور، محمد دهقان و دیگر نمایندگان به سمت نعمتی رفتند تا وی را آرام کنند.

 

23231

 

کد N525528