تنش و درگیری لفظی در صحن علنی در پی یک نطق اشتباه

مجلس

آقامحمدی در حرکتی اعتراضی به سمت پیرموذن حرکت و برای دقایقی درگیری لفظی شدیدی بین آنها بوجود آمد. درگیری لفظی که با وساطت نمایندگان از درگیری فیزیکی جلوگیری شد.

ارائه نطق از سوی کمال الدین پیرموذن به جای آقا محمدی نمانیده خرم آباد باعث شد دقایقی صحن مجلس آغشته به تنش و درگیری لفظی شدیدی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از آنکه کماالدین پیر موذن نماینده اردبیل نطق میان دستور خود را پایان داد مشخص شد که وی اشتباها به جای آقا محمدی نطق کرده است. همین موضوع باعث شدکه آقامحمدی در حرکتی اعتراضی به سمت پیرموذن حرکت کند و برای دقایقی درگیری لفظی شدیدی بین آنها بوجود بیاید. درگیری لفظی که با وساطت نمایندگان از درگیری فیزیکی جلوگیری شد.

گفتنی است پس از آنکه با وساطت نمایندگان این درگیری لفظی به پایان رسید، محمد رضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اعلام کرد: آقای آقامحمدی وقت نطق 5 دقیقه‌ای داشتند که اشتباهی صورت گرفته و وقت ایشان لحاظ نشده و من ضمن عذر خواهی از ایشان، اعلام می‌کنم که در اسرع وقت نوبتی برای ایشان از سوی هیات رئیسه مجلس درنظر گرفته خواهد شد.

کد N525330