رئیس‌جمهوری اندونزی برای لغو انتخابات مستقیم به پارلمان می‌رود

سیاسی

رئیس‌جمهوری اندونزی امروز برای لغو انتخابات مستقیم در این کشور به پارلمان می‌رود تا بار دیگر این مساله را مطرح کند.

رئیس‌جمهوری اندونزی برای لغو انتخابات مستقیم به پارلمان می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، «سوسیلو بامبانگ یودهویونو» رئیس‌جمهوری اندونزی امروز -چهارشنبه- برای لغو انتخابات مستقیم در این کشور به پارلمان می‌رود تا بار دیگر این مساله را مطرح کند.

۲۲۶ قانون‌گذار پارلمان نخستین بار هفته گذشته پس از ۱۰ ساعت گفت‌و‌گو به این طرح رای موافق دادند.

رئیس‌جمهوری اندونزی گفت که با موافقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد این طرح را به پارلمان می‌برد و رد یا قبول آن به قانون‌گذاران بستگی دارد.

یودهویونو تا بیستم ماه اکتبر سمت ریاست‌جمهوری اندونزی را در اختیار خواهد داشت و پس از آن می‌تواند با اجرای یک توافق قانونی در این سمت بماند.

کد N525159