با رای نمایندگان مجلس؛

سازمان‌ها و موسسات شهرداری از پرداخت مالیات معاف شدند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موسسات و سازمان های وابسته به شهرداری را از پرداخت مالیات معاف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موسسات و سازمان های وابسته به شهرداری را از پرداخت مالیات معاف کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه رسیدگی به  لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با الحاق یک ماده به این قانون  سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری که صددرصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است، برای انجام وظایف ذاتی این حوزه از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند که به منظور توانمندسازی آن دسته از سازمان‌ها و موسسه وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور شهری خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر مالیاتی می‌باشد.

کد N525148