شهردار یكی از شهرهای كالیفرنیا توسط همسر خود به قتل رسید

سیاسی

افسر پلیس جنایی كالیفرنیا علت این جر‌ و بحث خانوادگی را مشاجره بین همسر شهردار و پسر ۱۹ ساله آنها عنوان کرد که این مشاجره با دخالت پدر خانواده اوج گرفت و به دنبال آن همسر شهردار به وی شلیک کرد.

شهردار یكی از شهرهای حومه لس‌آنجلس در یك مشاجره خانوادگی توسط همسر خود به قتل رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از یو‌اس‌ای تو‌دی، همسر «دنیل کرسپو» شهردار ۴۵ ساله شهر «بل گاردنز» در حومه لس‌آنجلس در جریان یك مشاجره خانوادگی به وی شلیک کرد که در جریان آن این شهردار زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

«استیو جاش» افسر پلیس جنایی كالیفرنیا علت این جر‌ و  بحث خانوادگی را مشاجره بین همسر شهردار و پسر ۱۹ ساله آنها عنوان کرد که این مشاجره با دخالت پدر خانواده اوج گرفت و به دنبال آن همسر شهردار به وی شلیک کرد.

بل گاردنز شهری با جمعیت ۴۲ هزار نفری است که در جنوب شرقی لس آنجلس قرار دارد.

کد N525035