سازمان ملل:

بیش از نیمی از مردم سوریه نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه دارند

آفریقا و خاورمیانه

والری آموس با اشاره به اقدامات وحشیانه داعش علیه مردم سوریه اعلام کرد که بیش از نیمی از مردم سوریه نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، "والری آموس" معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه در خصوص بحران انسانی در سوریه اعلام کرد که حدود 11میلیون نفر از ساکنان سوریه (نیمی از جمعیت کل این کشور) نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه دارند.

 وی همچنین خاطر نشان کرد که حدود 4.700 میلیون نفر از آنان در مناطقی از سوریه ساکن هستند که دسترسی به آنها بسیار مشکل است.

وی افزود: خشونتهایی که هم اکنون توسط گروه تروریستی داعش علیه مردم سوریه اعمال می شود بسیار بی رحمانه و بی امان است و بر اساس گزارشهایی که درخصوص سر بریدن افراد، کشتار جمعی و به کارگیری کودکان برای اقدامات مسلحانه توسط داعش منتشر می شود نشانگر این است که داعش تهدیدی به شدت نگران گننده علیه مردم سوریه محسوب می شود.