حملات موشکی و خمپاره ای تروریستها به چند منطقه بغداد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عراقی از حملات موشکی و خمپاره ای تروریستهای تکفیری به مناطق الشعله، الحریه و سبعه البور در شمال غرب بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، تروریستهای تکفیری، مناطق شیعه نشین الشعله، الحریه و سبعه البور در شمال غربی بغداد را هدف حملات موشکی و خمپاره ای خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تروریستها دو خودرو بمبگذاری شده را در منطقه الحریه منفجر کردند که بر اثر آن شماری از شهروندان بیگناه عراقی کشته و زخمی شده اند.