ترکیه پایگاه های خود را به روی نیروهای بیگانه می گشاید

آمریکا اروپا

معاون نخست وزیر ترکیه درخواست دولت از پارلمان را شامل صدورمجوز برای اعزام نیرو به عراق و سوریه و گشودن پایگاه های این کشور به روی نیروهای خارجی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، معاون نخست وزیر ترکیه درباره اعطای مجوز از سوی پارلمان این کشور برای اعزام نیرو به عراق و سوریه ابراز اطمینان کرد.

بنا بر این گزارش، به گفته بلنت آرنیج درخواست دولت ترکیه نه تنها شامل درخواست مجوز برای اعزام نیرو توسط ارتش به سوریه و عراق برای مقابله با گروه های جهادی است بلکه شامل گشودن پایگاه های این کشور به روی نیروهای خارجی نیز است.

پارلمان ترکیه قرار است فردا به بررسی این درخواست دولت ترکیه بپردازد.

آرینچ تاکید کرد، مجوزی که پارلمان برای دخالت نظامی به دولت آنکارا می‌دهد شامل همه تهدیدها خواهد شد.