شریعتمداری در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تشریح نتایج سفر یک روزه به افغانستان/دعوت از "اشرف غنی" برای سفر به ایران