شمخانی پس از دیدار با تمام سلام:

هدیه ایران به لبنان تاخیر نخواهد داشت

سیاست خارجی

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد که این هدیه تاخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرائی خواهد شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی امروز بعد از دیدار با « تمام سلام»، نخست‌وزیر لبنان گفت که خط قرمز ما برای همکاری با لبنان،‌ تثبیت ثبات و امنیت در این کشور است.

به گزارش ایلنا، علی شمخانی همچنین اعلام کرد: ایران تصمیم گرفته است، هدیه ای به ارتش لبنان تقدیم کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد که این هدیه تاخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرائی خواهد شد.

کد N524209