وزیر کشور فرانسه اذعان کرد:

افزایش 74 درصدی شمار داعشی های فرانسوی

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور فرانسه به افزایش شمار داعشی های فرانسوی در سال جاری میلادی به میزان 74 درصد اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، برنارد کازینوف وزیر کشور فرانسه اذعان کرد: تعداد فرانسوی هایی که به گروههای تروریستی در سوریه و عراق پیوسته اند به میزان 74 درصد در سال جاری میلادی افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد فرانسوی ها در سال جاری به هزار نفر افزایش یافته است این شامل افرادی است که به سوریه و عراق رفته یا بازگشته اند.

کازینوف تاکید کرد: فرانسه تحرکات داعشی های فرانسوی را به دقت زیر نظر دارد و باید قانون محکم جدیدی برای مقابله با تروریسم در اسرع وقت تصویب شود.