حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایلنا:

مصر به اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو هستیم/هیات رییسه قانون را اجرا كند

مجلس

هنوز كسی از امضا كنندگان امضای خود را از این استیضاح پس نگرفته اند و حدود 28 امضا دارد و ما همچنان اصرار داریم كه این استیضاح اعلام وصول شود.

یك نماینده امضا كننده استیضاح وزیر نیرو می‌گوید كه برای انجام این استیضاح مصر هستند و هیات رییسه نیز باید این استیضاح را اعلام وصول كند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با نظر منفی هیات رییسه مجلس برای اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو گفت: ما به شرایطی جز قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس قائل نیستیم.

وی ادامه داد:هیات رییسه هم جدا از چارچوبه های قانونی نمی‌تواند كار دیگری در مورد این استیضاح انجام بدهد.

این نماینده مجلس در مورد رایزنی‌های امروزشان با هیات رییسه مجلس در مورد اعلام وصل این استیضاح نیز گفت: بله ما رایزنی و پیگیری كردیم اما از آنجایی كه آقای ابوترابی جلسات وزیر و استیضاح كنندگان را پیگیری كرده بود امروز حضور نداشتند و ما نتوانستیم بحث را به خوبی دنبال و جمع بندی كنیم.

حاجی دلیگانی یادآور شد: هنوز كسی از امضا كنندگان امضای خود را از این استیضاح پس نگرفته اند و حدود 28 امضا دارد و ما همچنان اصرار داریم كه این استیضاح اعلام وصول شود.

کد N523875