کولیوند در نطق میان دستور:

دولت موضع‌گیری صحیحی در برابر استكبار داشت

مجلس

کامرون در اقدام خبیثانه مجددا رفتار شیطانی خود را به نمایش گذاشت و موضوعاتی را که در شأن کشور خود و سایر کشورهای استعماری بود را به کشور و مردم شریف ما نسبت داد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس گفت: از دولت به واسطه رعایت خطوط اصلی نظام و موضع گیری صحیح در مقابق استکبار جهانی تشکر می کنم و انتظار می رود در مذاکرات هسته ای با جدید کامل و در مسیر اصلی اهداف نظام اقدام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد کولیوند در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: یکی از رفتارهای نامناسب در فضای بین المللی مذاکره آقای کامرون نخست وزیر انگلستان با رئیس جمهوری ایران بود و همانطور که انتظار می رفت با توجه به عدم اعتمادی که همواره در طول تاریخ در رفتارهای آنان بوجود آمده است و مشاهده شد کامرون در اقدام خبیثانه مجددا رفتار شیطانی خود را به نمایش گذاشت و موضوعاتی را که در شأن کشور خود و سایر کشورهای استعماری بود را به کشور و مردم شریف ما نسبت داد.

نماینده كرج در مجلس ادامه داد: باید اعلام کرد اولا شما در فضای بین المللی قیم مردم در کشورهای دیگر نیستید که چنین سخن می گویید ثانیا ملل دنیا شما و کشور شما را خوب شناخته است و همدستی شما در حمله به کشور سوریه و عراق مشخص کرده است تروریست های کنونی در امتداد اقدامات و اهداف شما اقدام می کنند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس انگلستان را شیطان صفت و بزرگ تروریست جهان دانست و گفت: از دولت به واسطه رعایت حفظ خطوط اصلی نظام و موضع گیری صحیح در مقابق استکبار جهانی تشکر می کنم و انتظار می رود در مذاکرات هسته ای با جدید کامل و در مسیر اصلی اهداف نظام اقدامات لازم به عمل آید.

وی همچنین یادآور شد: از دولت تقاضا داریم با جدیت در خصوص بحث اشتغال که یکی از دغدغه‌های جدی کشور در شهرها و روستاها است برنامه عملیاتی ارائه کند و همچنین تدبیری صحیح در خصوص تأمین نشدن سهم دولت در قطار شهری کلان شهرها به ویژه البرز و شهرستان کرج اتخاذ شود.

کد N523844