خواب تازه‌ای که اردوغان برای سوریه دیده است

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قرار است به زودی در پارلمان این کشور پیشنهاد ایجاد منطقه ای امن در خاک سوریه را برای پشتیبانی از آوارگان و گریختگان از دست داعش به بحث بگذارد.

خواب تازه‌ای که اردوغان برای سوریه دیده استرجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قرار است به زودی در پارلمان این کشور پیشنهاد ایجاد منطقه ای امن در خاک سوریه را برای پشتیبانی از آوارگان و گریختگان از دست داعش به بحث بگذارد.
کد N523651