نشست بررسی تحولات افغانستان-1:

انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا راه حل مشکلات افغانستان نیست/ سه دلیل کابل برای انعقاد این پیمان