ناظران مجلس در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی تعیین شدند

مجلس

رمضانعلی سبحانی‌فر با 85 رأی و محمد حسن‌نژاد با 74 رأی از مجموع 176 رأی به‌عنوان ناظران مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند.

ناظران مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه علنی امروز صبح مجلس، رمضانعلی سبحانی‌فر با 85 رأی و محمد حسن‌نژاد با 74 رأی از مجموع 176 رأی به‌عنوان ناظران مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند.

 

کد N523453