لغو پروازها در پی اعتصاب خلبانان آلمانی

آمریکا اروپا

اعتصاب خلبانان شرکت لوفت هانزای آلمان باعث لغو بسیاری از پروازهای این شرکت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شبکه یک تلویزیون دولتی آلمان، در پی اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان، فرودگاه فرانکفورت به حالت نیمه تعطیل درآمد.

درگیری خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا با این شرکت مربوط به قوانین بازنشستگی می باشد.خلبانان لوفت هانزا به شرایط پیشنهادی در مورد بازنشستگی زودهنگام  و کاهش حقوق اعتراض دارند.

گفتگوهای اتحادیه خلبانان و مسئولان لوفت هانزا در روزهای گذشته کماکان بی نتیجه به پایان رسید.

یکی از سخنگویان لوفت هانزا با رد تاثیر عمده این اعتصاب بر کل پروازهای این شرکت ابراز امیدواری کرد که پرواز های جایگزین که این شرکت درنظر گرفته است طبق برنامه انجام پذیرد.

اعتصاب اخیر که از امروز صبح آغاز شده است اولین مورد از اعتصاب خلبانان این شرکت نیست. 

در آخرین و بزرگترین اعتصاب خلبانان و کادر پروازی لوفت هانزا حدود پنج ماه پیش، باعث لغو 3800 پرواز و سرگردانی بیش از چهارصد هزار مسافر در فرودگاههای آلمان شد.