با تصویب نمایندگان مجلس؛

دادسرای ویژه مالیاتی در استانها تشکیل می شود

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس، قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر استانی که مقتضی بداند دادسرای ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی اصلاح بخش هایی از لایحه قانون مالیات های مستقیم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

بر این اساس با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرای ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد.

در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین نماید.