دقایقی پیش؛

جلسه علنی امروز مجلس آغاز شد

مجلس

جلسه علنی مجلس با دستور کار ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز شد.

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش با پایان جلسه غیرعلنی که در آن وزیر کار به ارائه یک گزارش از وضعیت اشتغال در کشور پرداخته بود، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا جلسه علنی مجلس با دستور کار ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز شد.

نمایندگان مجلس جلسه علنی را با بررسی ماده 278 این طرح آغاز کردند.

کد N523172