تجمع مالباختگان شرکت لیزینگ نگین خودروی غرب مقابل مجلس

مجلس

مالباختگان شرکت لیزینگ نگین خودروی غرب صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جمعی از مالباختگان شرکت لیزینگ نگین خودروی غرب در اعتراض به عدم تحقق حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع کنندگان از مقامات قضایی و مسئولین کشور خواستند تا در راستای احقاق حقوق آنها با متخلفین راه اندازی این لیزینگ که به تعهدات خود عمل نکرده اند برخورد قانونی داشته باشند.