جلسه غیر علنی مجلس برای استماع گزارش وزیر کار

مجلس

جلسه علنی مجلس هنوز آغاز نشده است و ربیعی در حال ارائه گزارش به نمایندگان است./گفتنی است روز یکشنبه نمایندگان به یک گزارش اقتصادی محرمانه در یک جلسه غیرعلنی رسیدگی کرده بودند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در یک جلسه غیرعلنی غیررسمی گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استماع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صبح امروز به مجلس شورای اسلامی آمد و در یک جلسه غیر علنی از وضعیت اشتغال و بیکاری به نمایندگان مجلس گزارشی ارائه داد.

گفتنی است روز یکشنبه نمایندگان به یک گزارش اقتصادی محرمانه در یک جلسه غیرعلنی رسیدگی کرده بودند.

جلسه علنی مجلس هنوز آغاز نشده است و ربیعی در حال ارائه گزارش به نمایندگان است.

کد N523043