بر اساس نتایج نظرسنجی ها:جمهوریخواهان پیشتاز انتخابات کنگره آمریکا هستند

آمریکا اروپا

نظرسنجی ها درباره میزان موفقیت دو حزب عمده آمریکا برای انتخابات کنگره نشان از پیشتاز بودن جمهوریخواهان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج نظرسنجی برخی رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری هافینگتون پست نشان می دهد که جمهوریخواهان آمریکا در حالیکه حدود یک ماه تا انتخابات کنگره این کشور باقی مانده است در نظر سنجی از رقبای دموکرات خود پیش هستند.

نظرسنجی نیویورک تایمز، احتمال پیروزی جمهوریخواهان را 67 درصد و هافینگتن پست 58 درصد نشان می دهند.

جمهوریخواهان به دنبال آن هستند شش کرسی به دست آورند تا کرسی های خود را از 45 کرسی به 51 کرسی برسانند و به این ترتیب اکثریت مطلق را از آن خود کنند.

در حال حاضر اکثریت کنگره آمریکا در اختیار هم حزبی های باراک اوباما رئیس جمهور این کشور یعنی دموکرات ها است.

در این گزارش در عین حال تاکید شده است که هنوز این پیش بینی ها خیلی قابل اعتماد نیستند.