قزاقستان خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر شد

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهور قزاقستان در نشست آستاراخان پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس‌جمهور قزاقستان خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر شد.

نور سلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستاراخان روسیه این پیشنهاد را ارائه کرد.

وی خواستار نزدیکی و افزایش همکای اقتصادی کشورهای حاشیه خزر شده و گفت: قبل از تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر، ما می‌توانیم پایه‌ریزی افزایش فعالیت‌های اقتصادیمان را انجام دهیم.

وی افزود: من پیشنهاد می‌کنم که یک منطقه آزاد تجاری در میان کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاد کنیم.