فرانسه نماینده ویژه در امور امارات منصوب کرد

آمریکا اروپا

وزیر خارجه فرانسه در راستای همکاری های استراتژیک با امارات متحده عربی یک نماینده ویژه برای خود در اموراین کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه فرانسه یک نماینده ویژه برای خود در امور مبادلات اقتصادی با امارات متحده عربی برگزید.

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این خبر اعلام کرد: من برای تعمیق بیشتر بعد اقتصادی مشارکت با امارات متحده عربی، تصمیم گرفتم آن ماری ایدراک را به عنوان نماینده ویژه برای مبادلات اقتصادی با امارات عربی متحده تعیین کنم.

ماموریت ایدراک در این بیانیه از سوی وزیر خارجه فرانسه اینگونه معرفی شده است: در چارچوب گفتگوی راهبردی موجود بین دو کشور وی (ایدراک) ماموریت خواهد داشت تا به تقویت صادرات و سرمایه گذاری های فرانسه در امارات عربی متحده، تشویق سرمایه گذاری های امارات در فرانسه و مشارکت در طرح های توسعه ای مشترک کمک کند.

فرانسه همکاری دفاعی، صنعتی و همچنین همکاری های گسترده ای در زمینه هوافضا با امارات دارد.

همچنین گفتگوها و مذاکرات گسترده ای بین دو کشور برای فروش هواپیماهای جنگنده رافال در جریان است.