ادامه تلفات تکفیریها؛

ابوبکر چچنی به هلاکت رسید

تحرکات داعش در عراق‬

منابع امنیتی عراق از هلاکت یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش به نام ابوبکر چچنی و اسارت چهار نفر دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الفرات، نیروهای امنیتی عراق، تروریستی را که والی دیالی خوانده می شد به نام ابوبکر چچنی را به هلاکت رسانده و چهار تروریست دیگر را هم به اسارت گرفتند.

حاکم الزاملی از اعضای فراکسیون الاحرار گفت نیروهای امنیتی و گردانهای دفاع مردمی، فردی را که والی دیالی خوانده می شود به نام ابوبکر چچنی به هلاکت رساندند، در این عملیات، چهار تروریست دیگر اسیر شدند، این عملیات در روستای باب لان دیالی انجام شد.

نبردهای نیروهای امنیتی و گروههای مردمی با تروریستهای تکفیری از چند ماه پیش در مناطق مختلف غرب استان دیالی ادامه دارد.