ناتو حضور خود در شرق اروپا را تقویت می کند

آمریکا اروپا

دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تصمیم این سازمان برای ایجاد نیروی واکنش سریع در شرق اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تصمیم خود برای تقویت حضور خود در شرق اروپا خبر داد.

راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (‌ ناتو ) با اعلام این خبر گفت ناتو قصد دار شمار هواپیماها ، ناوها و نیروهای خود را در شرق اروپا افزایش دهد.

راسموسن که درباره عملکرد پنج ساله خود در ناتو سخن می گفت از تصمیم این سازمان برای افزایش تعداد هواپیماها و ناوها و همچنین شمار نیروهای زمینی در شرق اروپا خبر داد.

وی همچنین گفت، ناتو قصد دارد یک نیروی واکنش سریع تشکیل دهد که قادر خواهد بود در چند روز به تحولات رخ داده در شرق اروپا واکنش نشان دهد .