انگلیس متهمان به همکاری با داعش را محاکمه می کند

آمریکا اروپا

وزیر دفاع انگلیس از بازدداشت و محاکمه اتباع انگلیسی که با داعش همکاری داشته اند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مترو چاپ انگلیس، هر کسی که با داعش همکاری کرده باشد بعد از بازگشت به انگلیس بازدداشت و محاکمه خواهد شد.

این خبر را مایکل فالن وزیر دفاع انگلیس اعلام کرده و گفت: داعش یک گروه غیر قانونی است و هر کسی که با این گروه همکاری داشته باشد مرتکب عمل خلاف شده است.

مقامات انگلیسی اعلام کرده اند در نیمه اول سال جاری 69 نفر از اتباع این کشور به اتهام همکاری با داعش بازدداشت شده اند