از سرگیری ارسال موشک های هلفایر به سرزمین های اشغالی

آمریکا اروپا

رسانه های رژیم صهیونیستی از آغاز دوباره ارسال موشک های هلفایر از سوی آمریکا به سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسرائیل، آمریکا ارسال موشک های هلفایر درخواستی رژیم صهیونیستی را از سر گرفته است.

بنا بر این گزارش، آمریکا ارسال تعدادی موشک هلفایر را که رژیم اسرائیل پیشتر در تابستان در جریان جنگ غزه درخواست کرده بود را آغاز کرده است.

در پی اعلام وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر تصمیم دولت آمریکا برای تجدیدنظر درباره ارسال تسلیحات به سرزمین های اشغالی در پی جنگ غزه ارسال این موشک ها به رژیم صهیونیستی متوقف شده بود.