کرزای دارایی های خود را ثبت کرد

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از ثبت دارایی های رئیس جمهوری سابق افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، حامد کرزای رئیس جمهوری سابق افغانستان روز گذشته دارایی اش را به ثبت رساند.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزای روز گذشته در کنار سیدغلام حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و رحیم الله رحیمی رئیس ثبت دارایی های رئیس جمهور، دارایی خود را ثبت کرد.

کرزای در حالی دارایی هایش را به ثبت می رساند که حکومت سیزده ساله وی امروز دوشنبه رسما به پایان رسید و اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید سوگند وفاداری یاد کرد.