آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین برای آغاز جنگ سیاسی علیه رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که اگر شورای امنیت قطعنامه ای را علیه اسرائیل صادر نکند، جنگ سیاسی گسترده ای راعلیه این رژیم آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیل شعث" یکی از مسئولان برجسته جنبش فتح در گفتگو با خبرگزاری فلسطینی معا، اعلام کرد تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده ای نزدیک جنگ سیاسی گسترده ای را علیه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به پیش نویس قطعنامه ای که درباره درنظر گرفتن جدول زمانی مشخص برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و از سرگیری مذاکرات صلح، به سازمان ملل ارائه شده است گفت که اگر قطعنامه ای در این خصوص صادر نشود، تشکیلات خودگردان شکایتی را به دیوان بین المللی کیفری ارائه خواهد کرد و اقدام به گسترش تحریمها علیه رژیم صهیونیستی در سطح جهانی می کند.

وی همچنین بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی را طبق شرایط گذشته و با نظارت آمریکا، رد و اعلام کرد که تشکیلات خودگردان با شرایط گذشته به پای میز مذاکره بازنخواهد گشت و برای ازسرگیری این مذاکرات باید نظارت بین المللی، با مشارکت سازمان ملل و ضمانتهای بین المللی برای حمایت از این مذاکرات و توقف شهرک سازی وجود داشته باشد.

وی افزود ما طی 36 سال مشارکت و نظارت آمریکا را که هیچ نتیجه ای برای ما در بر نداشت، شاهد بودیم.

وی همچنین تاکید کرد که اروپا فلسطین را به رسمیت می شناسد.