پایان اعتصاب شرکت هواپیمایی ایرفرانس

سیاسی

طولانی ترین اعتصاب در بخش حمل و نقل هوایی فرانسه پایان گرفت.

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سندیکا و خلبانان شرکت هواپیمایی ایرفرانس سرانجام پس از دو هفته، یکشنبه به  اعتصاب خود پایان دادند. این طولانی ترین اعتصاب در بخش حمل و نقل هوایی فرانسه بوده است.

مدیریت این شرکت با تایید این مطلب اعلام کرد که پروازهای ایرفرانس به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.

با وجود پایان یافتن اعتصاب خلبانان هیچ توافقی بین نمایندگان سندیکاها و مدیریت ایرفرانس بدست نیامده است.

خلبانان این شرکت به پروژه گسترش شرکت "ترانساویا" شاخه ارزان قیمت ایرفرانس اعتراض داشته و همین امر دست مایه اعتصاب دو هفته ای این شرکت شد.

آنها توسعه این شرکت را برابر با به خطر افتادن منافع و شرایط شغلی خود می دانند. در همین راستا مدیریت ایرفرانس با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای ادامه اجرای پروژه توسعه شرکت ترانساویا خبر داده است.