شکست سوسیالیست ها در انتخابات فرانسه

سیاسی

نتایج انتخابات سنای فرانسه حاکی از شکست سوسیالیست ها در این مجلس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بااعلام نتایج انتخابات سنا در فرانسه  مشخص شد که سوسیالیست ها نه تنها نتوانستند میزان حداکثری در مجلس را بدست آورند، بلکه از حداقل کرسی در سنا برخوردار شدند. این در حالی بود که سوسیالیست ها تا قبل از برگزاری انتخابات اکثریت سنا را در دست داشتند.

حزب دولت در این انتخابات توانست 20 کرسی را به خود اختصاص دهد.

حزب مخالف محافظه کار نیز به دستیابی تنها 16 کرسی در سنا اکتفا کرد. این انتخابات سبب تغییر حدود نیمی از نمایندگان سنای فرانسه شد.   

 قوه مقننه در فرانسه از دو بخش تشکیل شده یکی سنای فرانسه و دیگری مجلس ملی است. پاله دولوکزامبورگ مکان سنا و پاله بورین جایگاه مجلس ملی فرانسه است.

نشست‌های هر مجلس جداگانه برگزار می‌شود، ولی گاه این دو مجلس گردهم‌آیی‌ها را در قالب کنگره فرانسه در کاخ ورسای به منظور بازنگری در قانون اساسی فرانسه برگزار می کند.