کرزای:

برای صلح هميشگی تلاش كردم اما اين آرزو محقق نشد

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان در اظهاراتی تاکید کرد که برای صلح هميشگی تلاش كردم اما اين آرزو محقق نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افغان نیوز، حامد کرزای در آخرین سخنرانی خود ضمن ابراز امیدواری درباره تحقق صلح در سالهای آتی در افغانستان تاکید کرد مفتخرم که سيزده سال گذشته سالهای فداركاری برای آبادی و آينده كشور بوده است و هیچ سعادتی بلندتر از اين نيست كه فرزندان ما به مكتب مي روند.

کرزای گفت: از امروز دوشنبه مسئولیت های دولتی را به رئیس جمهور منتخب محول می کنم و به عنوان شهروند افغانستان مرحله ديگری از زندگی را در كشور تاريخی و سربلند خود آغاز مي كنم و از رئیس جمهور و حكومت آينده حمايت می کنم.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد دوره رقابت های انتخاباتی گذشته و اكنون دوره برادری است، كشور ما شايسته آرامی و زندگی برتر است و همه باید با حكومت جدید همکاری کنند.