رئیس‌جمهور وارد آستراخان در روسیه شد

دولت

سه اجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد - اردیبهشت ۸۱)، ایران (تهران - مهرماه ۸۶) و جمهوری آذربایجان(باکو - آبان ۸۹) برگزار شده است.

رئیس‌جمهور عصر یکشنبه وارد آستراخان در روسیه شد تا در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کند.

به گزارش ایلنا، ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، پنج کشور حاشیه دریای خزر هستند.

سه اجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد - اردیبهشت ۸۱)، ایران (تهران - مهرماه ۸۶) و جمهوری آذربایجان(باکو - آبان ۸۹) برگزار شده است.

کد N521111