صبح امروز صورت گرفت؛

رونمایی از الگوهای جدید سامانه‌های متحرک در بهداری رزم سپاه

سیاست داخلی

این فرآیند برگرفته از تجربیات دوران دفاع مقدس با نگاه به نبرد آینده، ماموریت های مردم یاری در مناطق محروم و نیازمندیهای زمان بحران است.

 الگوهای جدید سامانه های متحرک در بهداری رزم نیروی زمینی سپاه با حضور سردار پاکپور و جمعی از مسئولین بهداشت و درمان نیروهای مسلح رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، آئین رونمایی از الگوهای جدید سامانه های متحرک در بهداری رزم صبح امروز با حضورجمعی از فرمانده هان ارشد نظامی و رئیس سازمان حوادث غیر مترقبه وزارت کشور و جمعی از مسئولین و مدیران بهداشت و درمان نیروهای مسلح در محل معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

معاون بهداری نیروی زمینی سپاه در این مراسم با بیان اینکه از سال 91 تحول، پیشرفت و نوشوندگی در معاونت رزمی بهداری نیروی زمینی سپاه دنبال می شود گفت: در این راستا به دنبال دستیابی به الگوهایی متناسب با ماموریت های بومی خود هستیم.

اخوان با ارائه گزارشی از فرآیند توسعه و تجهیز سامانه های متحرک در بهداری رزم اظهار داشت: این فرآیند برگرفته از تجربیات دوران دفاع مقدس با نگاه به نبرد آینده، ماموریت های مردم یاری در مناطق محروم و نیازمندیهای زمان بحران است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای بهداری در رزم گفت: استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای علمی، فنی و تجربی کشور، فراهم کردن بستر علمی و تجربی برای ساخت سامانه ها و استفاده از ره یافت‌های نوین تکنولوژی، در ساخت، تجهیز و انتقال و بهره برداری از سامانه ها از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی قابلیت تحرک و جا به جایی سامانه ها، مقاوم سازی و بومی سازی سازه ها و تجهیزات سامانه ها، کارایی تخصصی سازه ها، هزینه اثربخشی اقتصادی، اخلاق پزشکی و حقوق بیمار در سامانه های متحرک و استاندارد سازی سامانه ها را از مهم ترین محورهای برگزاری نمایشگاه و همایش تخصصی توانمندیهای بهداری در رزم عنوان کرد.

اخوان دست آوردهای برگزاری سه دوره همایش توانمندی های بهداری در رزم را این گونه برشمرد: آشنایی با آخرین دست آوردهای عملی، پژوهشی و فن آوری نوین، شناسایی معایب و محاسن و نواقص، شناساندن سامانه های امدادی، بهداشتی و درمانی در کلیه سطوح بهداری، افزایش توان و آمادگی رزم و دفاع همه جانبه مراکز و بیمارستانهای تابعه، جلوگیری از خروج منابع ارضی از کشور و ارتقای سطح آموزشها و مهارتهای کارکنان.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در ادامه با اشاره به سازه های شرکت کننده در این نمایشگاه گفت: در سومین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای بهداری در رزم نیروی زمینی سپاه الگوهای جدید ادوات و سامانه ها و تجهیزاتی مانند پست امداد سیار خودرویی ارتقاء یافته، آمبولانس زرهی، تیم واکنش سریع بهداشت، تله مدیسین، بیمارستان های 50 و 60 تخت خوابی و واحد جراحی حیات بخش متحرک به نمایش درآمد.

اخوان در پایان تاکید کرد: توانمندیهای بهداری در رزم نیروی زمینی سپاه در زمان صلح در راستای خدمت به مردم در نقاط محروم کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

گفتنی است در پایان این مراسم تست تحرک و سرعت سامانه های امداد و درمان مرکز بهداری منطقه ای غرب در حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه به اجرا در آمد.

کد N520876