اعتصاب خلبانان «ایرفرانس» پایان یافت

سیاسی

سخنگوی اتحادیه خلبانان ایرفرانس گفت که شرایط گفت‌وگوی اجتماعی هنوز محقق نشده است ولی تصمیم گرفتیم با پایان دادن به اعتصاب، به مسئولیت خود عمل کنیم.

اعتصاب خلبانان شرکت هوایی «ایرفرانس» پس از دو هفته پایان یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خلبانان شرکت هوایی ایرفرانس بعد از ۱۴ روز اعتصاب، تصمیم به پایان این روند و بازگشتن به کارهای خود گرفتند.

سخنگوی اتحادیه خلبانان ایرفرانس گفت که شرایط گفت‌وگوی اجتماعی هنوز محقق نشده است ولی تصمیم گرفتیم با پایان دادن به اعتصاب، به مسئولیت خود عمل کنیم.

اعتصاب خلبانان ایرفرانس در اعتراض به تجدید ساختار این شركت و اضافه شدن شبکه‌های کوتاه و میان پرواز به شرکت هواپیمایی اصلی فرانسه صورت گرفته بود.

این اعتصاب از ۱۵ ماه سپتامبر آغاز شده بود و در ابتدا قرار بود تنها به مدت یک هفته ادامه داشته باشد.

کد N520744