به همت اتحادیۀ بین‌المللی امت واحده:

مراسم گلریزان فرهیختگان ایرانی برای حمایت از ایتام شهدای غزه برگزار می شود

سایر حوزه ها

گلریزانِ حمایت از ایتام شهدای جنگ اخیر غزه، با حضور هنرمندان و فرهیختگان ایرانی روز دوشنبه چهاردهم مهرماه، در مجموعۀ فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گلریزان به‌منظور کمک به ایتام شهدای غزه که والدین خود را در جنگ 51روزه ازدست داده‌اند، برگزار می‌شود. مبالغ دریافتی این گلریزان به‌همراه کمک‌های مردمی که در طول جنگ ازطریق درگاه اینترنتی امت واحده جمع‌آوری شده است، به‌صورت مرحله‌ای (ماهانه) به غزه انتقال می‌یابد.

سی کودک زیر ده سال که حداقل یکی از والدین خود را در جنگ اخیر غزه ازدست داده‌اند، نخستین بخش از کمک‌های مردمی ایران را در هفتۀ جاری و در قالب همایشی در نوار غزه تحویل می‌گیرند. ارسال بسته‌های حمایتی از این کودکان و خانواده‌هایشان، با مشارکت مؤسسات خیریۀ داخل نوار غزه، به‌صورت ماهانه ادامه خواهد یافت.

درگاه پرداخت اینترنتی اتحادیۀ امت واحده به نشانی اینترنتی «http://unified-ummah.org/payment-qods.php» همچنان تا روز همایش به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای توزیع میان ایتام شهدای فلسطینی فعال خواهد بود. شماره حساب قرض‌الحسنۀ ۲۰۲۶۵۵۲۷۰ بانک تجارت شعبۀ شریعتی‌ـ‌بهارشیراز، به نام «مجمع جوانان امت واحده» قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور و شماره شبای این حساب (IR450180000000000202655270) برای واریز کمک‌های مردمی به‌منظور سرپرستی ایتام شهدای غزه اعلام شده است.

فهرست سی‌نفرۀ ایتام شهدای غزه به شرح زیر است:

1. كنان مهدي محمد حمد، شش‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 8/7/2014

2. أدم حافظ محمد حمد چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 8/7/2014

3. أحمد ابراهيم محمد حمد، هفت‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 8/7/2014

4. زينة محمود محمد الشندي، هشت‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 17/6/200

5. حمزة عودة عيد الشندي شش‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 12/1/2009

6. نور ماجد حسن اسليم، هشت‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 11/12/2006

7. عبد العزيز رأفت شامية، 10ساله، تاریخ شهادت پدر: 20/10/2011

8. خميس محمد الغرة، 9ساله، تاریخ شهادت پدر: 3/12/2006

9. محمد رعد حرز، سه‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 13/6/2013

10. محمد إياد خليفة، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 30/1/2014

11. ليان مهران جندية، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 31/8/2014

12. عدي محمد شيخ العيد، یک‌سال‌ونیمه، تاریخ شهادت پدر: 18/8/2014

13. سعد تامر جندية 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 21/7/2014

14. مؤيد صبحي جندية، هفت‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 3/1/2011

15. جاسر مصطفى ارحيم، شش‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 23/3/2011

16. سندس سلامة جندية، هفت‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 5/12/2011

17. سيف الدين أحمدين أبو العمرين، شش‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 5/5/2013

18. فرج عيد فرج جندية، پنج‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 5/1/2010

19. روان عارف جندية، چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 3/10/2011

20. أمجد محمد الدهشان، سه‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 26/6/2012

21. ريناد محمد الحوت، چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 27/8/2014

22. محمد رمضان السموني، چهارساله، 20/10/2013

23. محمد سعد أبو جلالة، سه‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 16/8/2014

24. ريتاج نهاد خير الدين، سه‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 10/8/2011

25. أحمد وائل كتكت، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 24/2/2013

26. محمد محمد جندية، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 26/11/2012

27. حلا فارس الشريف، سه‌ماهه، تاریخ شهادت پدر: 23/3/2014

28. ليان محمد كمال بلبل، چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 31/12/2010

29. اسراء عاطف سالم دغمش، 10ساله، تاریخ شهادت پدر: 26/3/2014

30. انس سامح ابو شرار، سه‌ساله، تاریخ شهادت پدر: 19/08/2014