با تصویب نمایندگان؛

مرتکبین جرایم مالیاتی موظف به پرداخت مالیات، جریمه و ضرر و زیان وارده به دولت شدند.

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات، جریمه های قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان در بررسی یک ماده واحده از این لایحه مقرر کردند که مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی وصل نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی می باشند.

بر اساس تبصره این ماده مالیات و جریمه های متعلق قانونی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود.