ملاقات وزرای خارجه ایران و شیلی

سیاست خارجی

در این دیدار طرفین ضمن تاكید بر اهمیت مشورت‌هاى سیاسى فیمابین نسبت به همكارى در زمینه‌هاى معدن، كشاورزى، فناورى و مدیریت منابع آبى و همچنین تبادل هیات‌هاى پارلمانى اعلام آمادگى كردند.

وزیر امور خارجه كشورمان در حاشیه مجمع عمومى سازمان ملل با وزیر امورخارجه شیلى ملاقات و گفت‌وگو كرد.

به گزارش ایلنا، روند مذاكرات هسته‌اى، تروریسم و افراط گرایى و فرصت‌هاى تقویت همكاری‌هاى دو جانبه از جمله موضوعات مورد گفت‌وگوى دو طرف بود.

در این دیدار طرفین ضمن تاكید بر اهمیت مشورت‌هاى سیاسى فیمابین نسبت به همكارى در زمینه‌هاى معدن، كشاورزى، فناورى و مدیریت منابع آبى و همچنین تبادل هیات‌هاى پارلمانى اعلام آمادگى كردند.

کد N520539