اسامی ناطقان جلسه علنی امروز مجلس مشخص شد

مجلس

مهرداد بذرپاش اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس را علی اکبر آقایی مغانجوقی نماینده مردم سلماس، عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم قرائت كرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور امروز را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مهرداد بذرپاش اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس را علی اکبر آقایی مغانجوقی نماینده مردم سلماس، عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم قرائت كرد.

کد N520304