طی تذکری مطرح شد:

درخواست برای اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو

مجلس

یکی از نمایندگان امضا کننده استیضاح وزیر نیرو خواهان اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو از سوی هیات رییسه مجلس شد.

یکی از نمایندگان امضا کننده استیضاح وزیر نیرو خواهان اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو از سوی هیات رییسه مجلس شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز صبح مجلس نادر قاضی پور طی تذکری از ابوترابی فرد درخواست کرد تا با در نظر گرفتن حق و حقوق مردم استیضاح وزیر نیرو را در صحن علنی قرائت کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: در حال حاضر هزاران زنان و مردان جوان تحصیل کرده از وزارت کشور و وزارت نفت در مقابل مجلس تجمع کردند که از هیات رئیسه می خواهیم به مشکلات آنها رسیدگی کنند. تعداد زیادی در آزمون وزارت نفت قبول شده‌اند اما هنوز فرایند استخدامی آنها طی نشده این درحالی است که وزیر نفت اعلام کرده بود که آنها را جذب خواهد کرد.

این نماینده مجلس گفت: تعدادی از تجمع کنندگان نیز قبول شدگان وزارت کشور هستند که پس از صدور حکم شروع به کار اخراج شدند.

همچنین ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت اعلام کرد که دو نفر از نمایندگان از دو کمیسیون را برای پیگیری مطالبات تجمع کنندگان می فرستد.

کد N520303