با رای نمایندگان مجلس؛

زاکانی و میرمحمدی اعضای کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها شدند

مجلس

با رای نمایندگان مجلس علیرضا زاکانی و سیدمحمدحسین میرمحمدی به عنوان دو عضو کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه ها منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو نماینده مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه ها انتخاب شدند.

بر این اساس با رای نمایندگان علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با 95 رای و سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با 80 رای از مجموع 170 رای برای عضویت در این کمیسیون منصوب شدند.

به گزارش مهر بخشایش، دواتگری، زاکانی و میرمحمدی کاندیدای این انتخابات بودند.