علیپور خنکداری در تذکر شفاهی مطرح کرد؛

انتقاد از بی‌توجهی هیات رییسه به تذکرات نمایندگان

مجلس

ابوترابی فرد هم که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر علیپور گفت: زمان گفتن این تذکر اکنون نبود شما می تواند این موضوع را در تذکرات پایان وقت مطرح کنید.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بی توجهی هیات رئیسه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تذکرات نمایندگان گفت: افزایش مشکلات مردم نتیجه بی توجهی به تذکرات نمایندگان آنهاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا،کمال علیپور خنکداری در جلسه علنی امروز مجلس طی یک تذکر شفاهی از  بی توجهی هیات رئیسه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تذکرات نمایندگان انتقاد کرد  و گفت: افزایش مشکلات مردم نتیجه بی توجهی به تذکرات نمایندگان آنهاست.

نماینده مردم قائم شهر، سواد کوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مسدود شدن محور سوادکوه به قائم شهر برای مدت 5 ساعت گفت: شب گذشته این محور به خاطر عدم تملک یک کیلومتر راه 5 ساعت مسافران را معطل کرد که منجر به تصادفات زیادی هم شد. خواسته ما از مسئولان رسیدگی به مشکلات مردم و توجه به تذکرات نمایندگان آنهاست.

ابوترابی فرد هم که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر علیپور گفت: زمان گفتن این تذکر اکنون نبود شما می تواند این موضوع را در تذکرات پایان وقت مطرح کنید.

کد N520191