گزارشی از ماموریت 6 روزه رئیس جمهور در نیویورک/

اتمام حجت روحانی با غربی‌ها / از تاکید بر جایگاه ایران در منطقه تا تعیین مرزهای انعطاف در مذاکرات