آغاز جلسه علنی مجلس/

انتخاب دو عضو ناظر در هیات واگذاری فعالیت‌های دولتی و بخش غیر دولتی

مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست ابوترابی فرد و با حضور 216 نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه ها در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانه ها مصوب 1388/10/23 مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور از دیگر مواردی است که  در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

به گزارش مهر پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان جلسه غیر علنی برگزار کردند.